Do Zjazdu Założycielskiego Polskiej
Partii Ludowej na Litwie

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele,

Przesyłam Wam, jako senator Rzeczypospolitej Polskiej i członek Rady Krajowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Polsce, serdeczne pozdrowienia i życzenia owocnych obrad.

Wraz z wami cieszę się, że na Litwie powstaje Ludowa Partia Polaków, która będzie dążyła do dalszego rozwoju państwa litewskiego i lepszych warunków życia miejscowych Polaków.

Jestem przekonany, że odniesiecie organizacyjny i programowy sukces.

Z poważaniem Tadeusz Rrzemykowski, Senator RP

Warszawa ,dnia 24 lipca 2002 r.

NCz 31 (570)