Do delegatów Zjazdu Założycielskiego
Polskiej Partii Ludowej

Szanowni delegaci,

Każda próba samostanowienia i zorganizowania się grupy społecznej, jak ta, dla której Państwo zebraliście się, w społeczeństwie wolnym i demokratycznym powinna napawać optymizmem. W ten sposób właśnie odbieram powołanie kolejnej formacji politycznej Polaków na Litwie.

Wyrażam głęboką nadzieję, że kolejna partia Polaków, będzie kolejną tylko formalnie. W rzeczy samej zaś, będzie ona stanowiła siłę polityczną nowej jakości, skupiającą rodaków a przede wszystkim, godnie reprezentującą społeczność polską na Litwie, jak też stanowczo i skutecznie dbającą o interesy tejże społeczności.

Chcę też wierzyć, że ta nowa siła, poprzez swą tolerancję i otwartość, będzie też godną przedstawicielką innych społeczności narodowych, głęboko korzeniami tkwiących obok Polaków w Ziemi Wileńskiej.

Szanowni państwo,

Na pewno nie raz usłyszycie pod swoim adresem wiele zarzutów o rozbijanie polskiego społeczeństwa na Litwie, o koniunkturalizm, a nawet o zdradę narodową. Proszę tym się nie zrażać, bowiem oskarżenia te będą padały bez wątpienia z ust odrzucających dialog oraz przeciwnych otwartości i tolerancji a sukcesywnie wyznających jedynie konfrontację.

Odpowiedzią na te zarzuty może być tylko żmudna i konkretna praca na rzecz rozwoju kraju, którego obywatelami jesteśmy, na rzecz odrodzenia kulturowego a przede wszystkim gospodarczego Wileńszczyzny - wielokulturowej oraz wielonarodowościowej naszej małej ojczyzny.

Tego też państwu życzę z całego serca.

Aleksander Popławski,
poseł na Sejm Republiki Litewskiej

NCz 31 (570)