Daugavpilski Międzynarodowy Maraton

Maraton odbędzie się 15 września br. Patronat nad maratonem sprawuje mer miasta Daugavpils R. Ejgim.

Maraton zostanie rozegrany na ulicach Daugavpilsu (4 pętle). Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do dnia 1 09 2002 r. na adres organizatora: "Maraton" ul. Raina 69, LV5403 Daugavpils, Łotwa. Tel/fax +3715421914 lub +371 54 22326.

W maratonie mogą wziąć udział zawodniczki i zawodnicy, którzy do 1 września 2002 r. ukończą 18 lat.

Wszyscy Ci, którzy ukończą maraton otrzymają dyplom, koszulkę i medal pamiątkowy.

Opłata startowa wynosi 10 euro. Dokonuje się wpłaty na miejscu, po przyjeździe.

NCz 31 (570)