Olgierd Jędrzejczyk

Korespondencja własna z Krakowa
Kraków - wielkie oczekiwanie

Najmilej pozdrawiając wszystkich Czytelników Wilna, Rygi i Tallinna, spieszę zakomunikować, że miasto pod Wzgórzem Wawelskim żyje przygotowaniami do wielkiej wizyty Jana Pawła II. Wizyty w mieście Krakowie, wizyty w mieście - klasztorze Kalwarii Zebrzydowskiej.

Na wielkim obszarze Błoń właściwie już zakończono pracę przy wznoszeniu ołtarza, którego projektantem jest Krzysztof Ingarden, konstrukcje opracował Marek Matyjaszek. Podajemy za "Gazetą Krakowską" ("Echem Krakowa"), że konstrukcja ołtarza jest prosta, składa się z trzech płaszczyzn. Biała pozioma płaszczyzna jest zadaszeniem nad ołtarzem i stanowi uproszczoną formę baldachimu nad sanktuarium. Pionowa żółta ściana podpiera z lewej strony zadaszenie. Jest "jakby "dzwonnicą świątyni", symbolem wznoszenia się. Zwieńczy ją krzyż wykonany ze stali i szkła... Trzecią płaszczyzną ołtarza jest pionowa ściana. Kolor purpurowy symbolizuje Serce Chrystusa, jest wysunięta w prawo. Na jej tle w centrum zostanie umieszczony obraz Miłosierdzia Bożego a obok cztery obrazy beatyfikacyjne: arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, ks. Jana Balickiego, o. Jana Beyzyma oraz siostry Sancji Janiny Szymkowiak".

Krakowianie, zgodnie z już wieloletnim obyczajem, przebiegają tam i z powrotem różne trasy wzdłuż al. 3 Maja, al. Marszałka Focha. Stańmy na chwilę przy al. Focha. Od lewej strony (wejścia od ul. Piastowskiej) rozłożono sektory dla pielgrzymów - mieszkańców Polski Północno-Zachodniej. Następnie (idąc z lewa ku prawej stronie) znajduje się sektor dla mieszkańców Polski Południowo-Zachodniej. Sektor dla mieszkańców Polski Południowo-Wschodniej znajduje się w płaszczyźnie określonej literą B (pierwsze dwa sektory to "D" i "C"). Po prawej ręce mamy sektor A dla mieszkańców Polski Północno-Wschodniej. Wszystkie zwężające się w perspektywie skierowane są na ołtarz główny. W każdym podsektorze spowiadać będą trzej księża, którzy doprowadzą - jeśli taka będzie potrzeba - do miejsc, gdzie będzie udzielana, Komunia Święta. Przewidywania są różnej jeśli chodzi o liczbę pielgrzymów. Mówi się o dwóch milionach ludzi. Na razie nie dyskutujemy tych spraw, coraz bardziej odczuwając modlitewne napięcie całego miasta, które formowało księdza Karola Wojtyłę. Kraków jest miejscem ukochanym przez obecnego Papieża. Kiedy przed laty stał na wysokim ołtarzu mniej więcej w tym samym miejscu, gdzie obecnie wzniesiono odpowiednią mensę, zwieńczającą średniej szerokości purpurowe schody, mówił, że patrzy na stary Kraków tak bliski jego sercu.

Warto przypomnieć, że Karol Wojtyła był robotnikiem Fabryki Sody "Solvay" - w kamieniołomach i w kotłowni. Stamtąd z Borku Fałęckiego dosłownie będzie miał dwa kroki do Łagiewnik (dzisiaj części Krakowa), gdzie mocą swojego kapłańskiego urzędu konsekrować będzie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Tam obok, w starym kościele jest pochowana św. Faustyna Kowalska. Ów kościół to właściwie kaplica sióstr Miłosierdzia Bożego z zabudowaniami zakonnymi - wszystko to nazywa się Domem Miłosierdzia i powstało w latach 1889-1891. W odległości niecałych 60 metrów kończą się prace nad wznoszeniem, właściwie jak na warunki krakowskie, olbrzymiego kościoła. Ma on formę okrągłej bazyliki. Przed wejściem centralnym po prawej stronie wzniesiono wysoką (wyższą od wież kościoła Mariackiego) dzwonnicę. Ma ona wyniosłą, wysmukłą formę. Autorem projektu jest Witold Cęckiewicz - profesor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. To, co widzieliśmy na zewnątrz, umacnia nas w przekonaniu, że mamy do czynienia z prawdziwym dziełem sztuki.

Według planu wizyty, tego niezmienionego, 19 sierpnia Jan Paweł II odwiedzi kaplicę cudownego obrazu Matki Boskiej w Bazylice 00. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Z Krakowa do Kalwarii jest 25 km. W dzieciństwie, w latach młodzieńczych i potem w latach dojrzałego kapłaństwa Karol Wojtyła nawiedzał kalwaryjskie obiekty sakralne i modlił się tam w równoległym rytmie Dróżek Pana Jezusa i Dróżek Matki Boskiej. Tutaj co roku pod kierownictwem duchowym i artystycznym 00. Bernardynów odbywają się Misteria Męki Pańskiej. Zespoły kaplic i kościołów, mostków, Cedronu, pałaców, Wieczernika, Grobu Matki Bożej wszystko to stanowi przedziwny splot symbolizujący życie i mękę Jezusa Chrystusa, życie Jego ukochanej Matki Maryi - zawsze Dziewicy.

Plan papieskiej wizyty wygląda następująco: Piątek, 16 sierpnia 2002r. (dzień oznaczony kolorem zielonym) godz. 18.15 - powitanie Jana Pawła II przez wiernych na lotnisku w Krakowie-Balicach. Godz. 19.30 - przejazd Papieża do Kurii Metropolitalnej (Pałac Biskupi będzie rezydencją papieską).

Sobota, 17 sierpnia 2002r. (dzień oznaczony kolorem żółtym) - godz. 9.15 wyjazd do Łagiewnik, godz. 10.00 - msza i konsekracja Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, godz. 17.30 - msza w Katedrze na Wawelu. Do chwili nadawania tego materiału przewidywano spotkanie Ojca Świętego z prezydentem i premierem Rzeczypospolitej Polskiej na Zamku Królewskim. Godz. 19.30 przejazd na cmentarz Rakowicki do grobu rodziców Jana Pawła II, gdzie Papież będzie się modlił za dusze swoich najbliższych. Niedziela, 18 sierpnia 2002r. (dzień oznaczony kolorem czerwonym) godz. 9.00 - wyjazd z Kurii na Błonia, przejazd Jana Pawła II między sektorami, godz. 10.00 - msza św., której przewodniczyć będzie Jan Paweł II. Godz. 13.15 - obiad z polskimi biskupami w siedzibie Kurii Metropolitalnej Krakowskiej.

Poniedziałek, 19 sierpnia 2002r. (dzień oznaczony kolorem fioletowym), godz. 9.30 - wyjazd do Kalwarii Zebrzydowskiej, godz. 11.30 - msza św. z przewodnictwem Jana Pawła II, godz. 17.00 - odjazd na lotnisko Kraków-Balice. Godz. 18.00 - rozpoczęcie ceremonii pożegnania. Godz. 19.30 odlot Jana Pawła II do Rzymu.

Ceremoniał dyplomatyczny i wojskowy obejmuje uczestnictwo najwyższych osobistości Prezydentury, Rządu i Sejmu Polskiego, odpowiednio dobranych oddziałów wojskowych.

I tak czekamy z niecierpliwością na przybycie Jana Pawła II, który w naszym Kościele, Kościele Rzymskokatolickim otworzył szeroko bramy dla kultu Miłosierdzia wywołanego przez głęboką, uporczywą modlitwę Faustyny Kowalskiej, która w Wilnie w czerwcu roku 1934 jakby podyktowała artyście malarzowi Eugeniuszowi Kazimirowskiemu wizję, jakiej doznała 2 lutego 1931 roku. Z postaci Jezusa wychodzą dwa promienie. Obraz ten znajduje się obecnie w łagiewnickim obiekcie u grobu św. Faustyny. Warto na koniec przypomnieć słowa Jana Pawła II poświęcone Presbyterium Kościoła Krakowskiego, którego był członkiem jako kapłan, a potem jako arcybiskup. "Stają mi dziś przed oczyma sylwetki wybitnych kapłanów, proboszczów i wikariuszy... Z wieloma z nich łączyły mnie i nadal łączą więzy zażyłej przyjaźni. Przykładami ich świętości i gorliwości duszpasterskiej bardzo się budowałem. Wywarli oni niewątpliwie głęboki wpływ na moje kapłaństwo. Od nich uczyłem się, co to znaczy być autentycznym duszpasterzem."

Na zdjęciach: Ołtarz na Błoniach Krakowskich, gdzie odprawiać będzie Mszę św. - Jan Paweł II. Fot. Adam Wojnar, Sanktuarium w Łagiewnikach.

Fot. Jacek Kozioł

NCz 31 (570)