Micha³ Bieniasz

Karykatura tygodnia

NCz 31 (570)