"Nasza Polonia" nr 121
ESTONIA

Będzie Polskie Harcerstwo
w Estonii

Jak już informowali¶my, dzięki współpracy z Kongresem Polaków w Szwecji, dla potrzeb reaktywowania Harcerstwa Polskiego w Estonii zostanie przeszkolona grupa młodych ludzi, którzy po zdobyciu potrzebnych wiadomo¶ci, zajm± się tworzeniem drużyn harcerskich w Estonii.

Dnia 4 sierpnia wyjad± do Sztokholmu trzy osoby. Z Tallina s± to Ilona Iduszkiewicz i Władysław Jasiński, a z Narwy Konstanty Volmer.

W Szwecji będ± oni przebywać w¶ród polskich harcerzy. Tam też zapoznaj± się z prac± instruktorsk±. Młodym kandydatom na drużynowych życzymy powodzenia. O ich pobycie w Szwecji napiszemy po skończeniu kursu. Uważnie też obserwować będziemy ich pracę w Estonii.

Ilona Iduszkiewicz

Władysław Jasiński

Konstanty Volmer

NCz 31 (570)