"Nasza Polonia" nr 121
ESTONIA

Tydzień w skrócie w Estonii

Bałtowie w Salzburgu

27 lipca w Salzburgu odbyło się spotkanie prezydentów Litwy, Łotwy, Estonii oraz Austrii i Portugalii poświęcone problemom związanym z poszerzeniem UE, takim jak kontrola granic, zwalczanie przestępczości zorganizowanej i nielegalnej migracji. Wiedeń i Lizbona zapewniły Wilno, Rygę i Tallinn, że małe państwa muszą być w Unii równoprawnymi partnerami oraz, że proces ich akcesji przebiega bez problemów.


Przed wyborami samorządowymi w Estonii

Sąd Państwowy Estonii, posiadający uprawnienia Trybunału Konstytucyjnego, uznał za sprzeczny z Konstytucją zapis w ustawie o wyborach samorządowych, który zabrania zgłaszania kandydatów przez grupy inicjatywne obywateli. Decyzja Sądu jest ostateczna. W związku z tym, prezydent i rząd zaapelowali do parlamentu o zwołanie sesji nadzwyczajnej w tej sprawie. Zdaniem obserwatorów uniemożliwienie kandydowania do władz samorządowych niezależnym kandydatom zgłaszanym przez grupy inicjatywne (na co poprzednia ordynacja zezwalała) prowadziłoby do upartyjnienia władzy na szczeblu lokalnym. (Oficjalna rejestracja kandydatów do władz lokalnych rozpoczyna się 21 sierpnia; wybory wyznaczono na 10 października).

NCz 31 (570)