Dwie trzecie Litwinów chce
zalegalizowania domowej wódki

Po rozpoczęciu prywatyzacji państwowego przemysłu alkoholowego, już czas, by przeanalizować też perspektywy nielegalnych fabryczek.

Pół roku temu, w przemówieniu noworocznym prezydent Valdas Adamkus oświadczył, że opowiada się za legalizacją domowej wódki. Większość mieszkańców Litwy również aprobuje tę ideę. Świadczy o tym sondaż, który w lipcu na zamówienie tygodnika "Veidas" przeprowadziło centrum badań opinii publicznej i rynku "Spinter". Wzięło w nim udział 500 mieszkańców Wilna, Kowna, Kłajpedy, Szawel i Poniewieża w wieku ponad 16 lat. Szczególnie za legalizacją wódki domowej opowiadają się osoby starszego pokolenia, jak też mieszkańcy Poniewieża i Szawel.

("Veidas", nr 29 z 2002 r.)

NCz 30 (569)