Urzędnicy będą premiowani
również z okazji świąt

Wczoraj rząd uprawomocnił wypłacanie jednorazowych gratyfikacji urzędnikom państwowym za wykonanie szczególnej wagi zadań, z okazji urodzin, świąt i przejścia na emeryturę.

Takie dodatki mogą być przyznawane tylko raz do roku i nie mogą przekraczać 100% ustalonego uposażenia urzędnika państwowego.

Gratyfikacje mogą być przyznawane urzędnikowi, jeśli w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie popełnił wykroczeń służbowych i nie miał kar służbowych.

("Lietuvos rytas" z 18 07 2002 r.)

NCz 30 (569)