Zrzeszenie Inżynierów i
Techników zaprasza na koferencję

6 września 2002 roku Zrzeszenie Inżynierów i Techników Budowlano - Sanitarnych w Wilnie (DKP, ul. Naugarduko 76, pokój 206, tel/fax 33 35 96, tel. 213 42 73 wspólnie ze:

*Stowarzyszeniem Techników i Inżynierów Polskich na Litwie (STIPPL), tel/fax 0037052134273

*Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych w Warszawie, tel/fax (0-22) 826 - 28 94

*Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie w Ciechanowie, tel/fax (023) 67 35 704

*Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział w Białymstoku, tel/fax (085) 7421212 organizują IV Międzynarodową Konferencję Energetyczno - Ciepłowniczą i Ochrony Środowiska o następującej tematyce:

A. Paliwa energetyczne w ciepłownictwie

B. Wykorzystanie zasobów wodnych w gospodarce komunalnej i przemyśle oraz ich oczyszczanie

C. Wykorzystanie wysypisk w gospodarce komunalnej

D. Poszukiwanie nowych źródeł energii i perspektywy ich wykorzystania

Karty zgłoszeń mogą Państwo przesłać faksem (3705) 213 43 73 do 20 sierpnia 2002 roku. Zgłoszenia mogą być grupowe lub indywidualne.

Pan Jan Andrzejewski zaprasza osoby chętne uczestniczenia w konferencji do Domu Kultury Polskiej w Wilnie, pokój nr 206 (ul. Naugarduko 76) w każdą środę w godz. 17.00 - 19.00, informacja pod nr tel. 33 35 96.

NCz 30 (569)