Sylwetki litewskich działaczy
społeczno - politycznych

Rimantasowi ŠIDLAUSKASOWI,

nowemu ambasadorowi Litwy w Rosji, prezydent Valdas Adamkus wręczył listy uwierzytelniające. W Moskwie R. Šidlauskas zastąpi Zenonasa Namavičiusa. Dotychczas R. Šidlauskas był ambasadorem Litwy w Kanadzie. Wręczając listy uwierzytelniające, V. Adamkus wyraził przekonanie, że wieloletnie doświadczenie R. Šidlauskasa, jako dyplomaty, przyczyni się do poprawy stosunków z ważnym państwem.Artűrasa Zuokasa,

mera Wilna, przywódcy kilku partii skrytykowali za samoreklamę i wielkie plany. Krytycy mają zarzuty do mera stolicy również z powodu złego administrowania i nadmiernego szafowania finansami miasta. Ich zdaniem, wyrzucone przez A. Zuokasa miliony na luksusowe wysepki w mieście oraz na budowę linii tramwajowej, która będzie kosztowała 2,5 mld litów, stanowią wybitny przykład nieliczenia się z mieszkańcami.

Vladas ZVINYS

dyrektor generalny "Lietuvos avialinijos" Po kilku latach strat, spółka w ciągu 5 miesięcy br. z podstawowej działalności otrzymała 2,89 mln Lt zysku, natomiast czysty dochód firmy wynosi 16,7 mln Lt.


("Veidas", nr 29 z 2002 r.)

NCz 30 (569)