Dalia GUDAVIČIUTË

W Strasburgu - znowu nowe
sprawy przeciwko Litwie

Skarżono się ponad 700 razy

W tym miesiącu Europejski Sąd Praw Człowieka postanowił rozpatrywać jeszcze trzy sprawy przeciwko Litwie: Vytautasa Karalevičiusa, Raimundasa Meilusa i Vidmantasa Siaurusevičiusa. Sprawę tego ostatniego po jego śmierci przejęła wdowa po nim.

Obecnie w sądzie w Strasburgu cztery sprawy przeciwko Litwie ogłoszono jako możliwe do przyjęcia.

Od 1996 roku, gdy na Litwie zaczęła obowiązywać Europejska Konwencja Praw Człowieka, przeciwko naszemu krajowi skarżono się ponad 700 razy.

Tylko 16 spraw ogłoszono jako możliwe do przyjęcia dla istotnego rozpatrzenia. Dziesięć spraw Litwa przegrała, jedną - wygrała i jedna zakończyła się polubownie.

Zgodnie ze statystyką spraw litewskich, możliwą do przyjęcia dla istotnego rozpatrzenia staje się tylko jedna spośród 50 spraw, zarejestrowanych w sądzie w Strasburgu.

("Lietuvos rytas" z 27 06 2002 r.)

NCz 30 (569)