Powiedzieli

Stanislovas Buskevičius, poseł na Sejm RL o prezydencie V. Adamkusie:

"My bieliznę otrzymywaliśmy na kartki, a V. Adamkus banany jadał w wolnym państwie"

Jonas Kazlauskas, trener koszykarzy:

"Mężczyzn trzeba wychowywać pałką, a kobiety kartą kredytową"

Kćstutis Glaveckas, lider Związku Centrum, poseł na Sejm RL o korzyści politycznych koalicji:

"Lepiej wspólnie jeść tort, niż samemu jeść g..."

Rimantas Sidlauskas, nowy ambasador Litwy w Rosji:

"Sąsiedzi to dar Boży, ich nie zamienisz, z nimi trzeba zżyć się"

Arűnas Valinskas, showman, o zamiarze swego kolegi Vytautasa Serënasa ubiegać się o urząd prezydencki:

"Bratka, jeżdżąc po Litwie nasłuchał się od ludzi tyle propozycji, by zostać prezydentem i wreszcie zaprowadzić w Litwie porządek, iż wygląda na to, że Vytautas nie wytrzyma i zdecyduje się kandydować"

NCz 30 (569)