Pomnik - czy uporządkowanie
żołnierskich mogił

W numerze (26) "Naszego Czasu" została zamieszczona notatka PAP pt.: "Strona polska za pomnikiem litewskim w Berżnikach".

Według posiadanych przeze mnie informacji tytuł artykułu nie do końca odpowiada prawdzie. Sugeruje on, że strona polska zgadza się na postawienie obok polskiego pomnika, upamiętniającego ofiary bitwy niemeńskiej, litewskiego monumentu dla poległych Litwinów uczestników tej bitwy. Litwini w tej bitwie w 1920 r., występując przeciw Polakom, byli sojusznikami sowieckiej Rosji i choćby tylko z tego powodu ich pomnik w Berżnikach byłby historycznym nietaktem. Strona litewska w sierpniu 2001 r. polską uroczystość zignorowała, dlatego też nie doszło do uporządkowania grobów ich żołnierzy znajdujących się w pobliżu polskiego pomnika co n/bene jej proponowano. Groby litewskie w chwili obecnej stoją tyłem do polskiego monumentu i zupełnie nie pasują do jego otoczenia. Według posiadanych przeze mnie informacji, w grę może wchodzić jedynie ich odwrócenie i uporządkowanie tak, by pasowały do całości istniejącego już tam obiektu. Tym bardziej, że kwestionowana jest również obecność litewskich pochówków w tym miejscu w 1920 r. O stawianiu zaś osobnego pomnika poległym Litwinom raczej mowy być nie może. Powyższe informacje potwierdza pismo znanego z rzetelności senatora Wiesława Pietrzaka - przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego działającej przy obecnym rządzie RP z dn. 6 06 2002 r. będące w moim posiadaniu. Pismo to w oryginale przekazuję do dyspozycji Redakcji, by uniknąć zbędnej polemiki z informacjami zawartymi w notatce PAP.

Ryszard Mackiewicz,

Warszawa

Na zdjęciu: Pomnik żołnierzom polskim na cmentarzu w Berżnikach

NCz 30 (569)