Opuszczają ojczyznę

W ciągu ostatnich 12 lat z Litwy wyemigrowało 224,5 tys. osób. Statystycy zanotowali, że najwięcej Litwinów wyjeżdża na Zachód - do Niemiec i Anglii.

Departament Statystki nie posiada danych o emigracji do USA i Kanady, chociaż domyśla się, że może ona być największa właśnie do tych krajów. W latach 1993-1994 najwięcej osób wyjeżdżało z Litwy na Wschód - do państw WNS, natomiast od roku 1995 rozpoczęła się migracja na Zachód. Coraz więcej mieszkańców Litwy wybiera migrację legalną. Wewnątrz kraju, jak dowodzą dane ostatniego spisu, kierunki migracji też się zmieniają: dominujące przed 12 laty tendencje przenoszenia się ze wsi do miasta teraz są odwrotne - niektórzy mieszkańcy miasta przenoszą się na wieś albo wyjeżdżają do pracy za granicę.

("Veidas", nr 26 z 2002 r.)

NCz 30 (569)