Tydzień w skrócie na Łotwie

MFW: Łotwa jest jednym z najlepiej przygotowanych krajów - kandydatów do członkostwa w Unii Europejskiej

Według oceny Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Łotwa została uznana za jedne z najlepiej przygotowanych państw - kandydatów do członkostwa w UE. Taką informację rozpowszechniło Ministerstwo Finansów Republiki Łotewskiej. Zaznacza się, że w ciągu ostatnich dwóch lat Łotwa osiągnęła postęp w rozwoju makro- ekonomicznym, a także ma niski poziom inflacji. To bardzo wysoka ocena naszych osiągnięć i naszej stabilnej finansowej i monetarnej polityki" - stwierdził minister finansów RŁ Gundars Berzińsz.

Pogarsza się sytuacja demograficzna w Daugavpilsie

W pierwszym półroczu br. urodziło się w Daugavpilsie zaledwie 407 dzieci, zmarło 788 osób. Jest to wskaźnik gorszy, niż w roku ubiegłym, kiedy to na świat przyszło 471 dzieci, a zmarło 761 osób. Taką informację podała dyrektor Urzędu Stanu Cywilnego - pani Irena Folkmane. Według I. Folkmane, główna przyczyna takiego stanu rzeczy tkwi w niestabilnej sytuacji ekonomicznej Łotwy oraz zmiana sposobu myślenia i podejścia do instytucji rodziny.

Zwiększa się liczba studentów

W większości łotewskich uczelni zwiększyła się w porównaniu z ubiegłym rokiem liczba chętnych studiowania na wyższych uczelniach, wyjątek stanowi obecnie tylko Uniwersytet Łotewski w Rydze, gdzie liczba studentów zmniejszyła się o 1160 osób. W niektórych uczelniach dokumenty na studia można jeszcze składać do 29 lipca br.

NCz 30 (569)