Z O.O. "Litamicus" oferuję

Nasze Biuro Podróży spółka z o.o. "Litamicus" działa na rynku litewskim od 10 lat (od 1990 r.), jesteśmy członkiem Izby Turystyki Wilna, Asocjacji Turystyki Litwy oraz Państwowego Departamentu Turystyki Litewskiej (nr rejestracji AB 90-71, nr licencji turystycznej 000178).

amy niemałe doświadczenie we współpracy z zagranicą . Nasza główna siedziba mieści się w stolicy Litwy - Wilnie, przy ul. Gedymina 24, poza tym mamy szeroką sieć partnerów, przedstawicieli i agentów w innych miastach Litwy (Kowno, Kłajpeda, Szawle i in.). Wśród naszych partnerów są wiodące agencje turystyczne Litwy, innych krajów bałtyckich, krajów WNP oraz poszczególnych krajów europejskich i azjatyckich. Oprócz tego współpracujemy z ambasadami i innymi przedstawicielstwami dyplomatycznymi, hotelami, liniami lotniczymi oraz agencjami ubezpieczeniowymi na Litwie i w krajach bałtyckich. Nasza działalność obejmuje rozmaite dziedziny szeroko pojętej turystyki. M.in. zajmujemy się zarówno turystyką wyjazdową jak i przyjazdową, jesteśmy jedną z nielicznych na rynku litewskim firm, która jest poważnie ukierunkowana na współpracę z Polską (główne biuro w Wilnie zatrudnia 2-ch pracowników biegle mówiących po polsku, w tym jeden z nich jest absolwentem wyższej uczelni w Polsce) - wysyłamy grupy litewskich turystów do Polski oraz przyjmujemy Polaków na Litwie, organizujemy dla Polaków ciekawe trasy po Litwie i krajach bałtyckich, odpoczynek i turnusy kuracyjne w najlepszych sanatoriach litewskich - w Druskienikach i nad Bałtykiem, w Połądze i Nidzie. Zapewniamy opiekę polskojęzycznych przewodników i pilotów na terytorium Litwy, Łotwy i Estonii oraz niektórych krajów WNP (np. Rosja, Ukraina, Białoruś). Ponadto jesteśmy w stanie spełnić indywidualne zamówienia Państwa nie objęte ofertą, np. tury indywidualne, wyjazdy dla młodzieży szkolnej i studentów oraz pracowników firm itp.

Ostatnio co raz aktywniej propagujemy turystykę wiejską, zarówno dla grup zorganizowanych jak i indywidualnych. Oprócz tego organizujemy wyjazdy na koncerty, mecze i inne imprezy sportowe, targi, jarmarki, konferencje, rozmaite imprezy o charakterze kulturalnym, naukowym i rozrywkowym. Również skutecznie pośredniczymy w załatwianiu wiz, pakietów ubezpieczeniowych itp. do krajów WNP i niektórych innych.

Biorąc pod uwagę stale rosnące zainteresowanie historią, kulturą, gospodarką Litwy i krajów regionu bałtyckiego ze strony turystów i inwestorów zarówno z Polski jaki i krajów Europy Zachodniej, jesteśmy zainteresowani w nawiązaniu stałych kontaktów z Państwa firmą, zwłaszcza na płaszczyźnie świadczenia usług turystycznych.

Chętni nawiązać kontakt lub współpracę mogą pod adresem "Litamicus", Gedimino 24, Wilno tel. (3705) 212 44 74, fax (3705) 261 36 37

e-mail: info@litamicus.lt
http:www.litamicus.lt/pl

NCz 30 (569)