Micha³ Bieniasz

Karykatura tygodnia

NCz 30 (569)