IX Konkurs Poezji Emigrantów

Wydawnictwo Artex Publishing ogłasza doroczny IX Konkurs Poezji Emigrantów, w którym mogą wziąć udział wszyscy poeci mieszkający zarówno w Kraju jak i poza jego granicami.

Na konkurs można zgłosić do pięciu wierszy o dowolnej tematyce.

Zgłoszenia na IX Konkurs Poezji Emigrantów należy nadsyłać do dnia 31 października 2002 r.

Długość wiersza nie powinna przekraczać jednej strony maszynopisu. Tematyka i forma dowolne. Każdy wiersz winien być opatrzony nazwiskiem i adresem autora.

Jak w latach poprzednich wśród laureatów zostaną rozlosowane następujące nagrody:

I Nagroda - 100USD
II Nagroda - 50USD
III nagroda - 25USD

Wybrane wiersze zostaną opublikowane w specjalnym wydaniu Antologii Poezji Emigrantów, które ukaże się na początku roku 2003.

Zgłoszenia należy kierować drogą pocztową na adres:
Antologia
2881 St. Croix Dr.
Clearwater, FL 33759
USA

NCz 30 (569)