Amerykanka na Litwie znalazła
stereotypy antypolskie

Żona byłego wiceministra spraw zagranicznych Polski Radosława Sikorskiego Amerykanka Anne Applebaum napisała książkę "Między Wschodem i Zachodem. Przez pogranicze Europy", w której zapoznaje z wizerunkiem Polaków w sąsiednich z Polską krajach.

Przedstawiając tę książkę, dziennik "Życie" podkreśla, że autorka odwiedziła dawne kresy polskie, spotykała się z ludźmi, "którzy chętnie nazywają siebie Litwinami, Białorusinami, Ukraińcami, Polakami, jednakże do końca nie uświadamiają sobie, co to znaczy".

Anne Applebaum rozpoczęła podróż od Królewca, następnie odwiedziła pogranicze Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy.

Jak pisze, w opowiadaniach Litwinów, Białorusinów i Ukraińców Polacy są wyobrażani jako naród imperialny, zagrażający słabszym sąsiadom.

Autorka odnotowuje również tkwiący na kresach antysemityzm, który cechuje wszystkie narody - Litwinów, Białorusinów, Ukraińców i Polaków.

("Lietuvos rytas" z 18 07 2002 r.)

NCz 30 (569)