Muzeum pamiątek z Wilna i kresów w
Książnicy Pomorskiej w Szczecinie

Szanowna Redakcjo, załączamy informację o organizowanym w Szczecinie Muzeum Wilna i Kresów Północno-Wschodnich, którego powołanie jest inicjatywą Książnicy Pomorskiej i Stowarzyszenia Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia "Świteź".

Do tej pory udało się pozyskać kilkaset eksponatów (książek, fotografii, pocztówek, rękopiśmiennych wspomnień, przedmiotów materialnych - obrazów, haftów regionalnych, ceramiki itd.) i w dalszym ciągu poszukujemy materiałów, które wzbogacą nasze zbiory. Sądzimy, iż takowe znajdują się w archiwach rodzin polskich mieszkających na Litwie lub też w różnych tamtejszych polskich instytucjach.

Być może dzięki pośrednictwu "Naszego Czasu"część czytelników zechce ofiarować jakieś eksponaty do Muzeum Wilna i Kresów Północno-Wschodnich w Szczecinie, gdzie osiedliło się po 1945 roku wielu przybyszów z Kresów i na nich spoczywał wielki trud zagospodarowania Pomorza Zachodniego.

W nadziei na aktywną współpracę, przekazuję wyrazy szacunku
Dyrektor Książnicy Pomorskiej Stanisław Krzywicki,
Wiceprezes "Świtezi" prof. dr Adam Brzozowski.

W 1993 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Kresów "Świteź"", razem z Książnicą Pomorską podjęło inicjatywę zorganizowania (w Książnicy Pomorskiej) muzeum i archiwum pamiątek z Wilna i Kresów Północno - Wschodnich.

Pomysł powołania takiego muzeum wynikał z następujących przesłanek:

- Po pierwsze, Polacy zaludniający i zagospodarowujący, po zakończeniu II wojny światowej Szczecin i Pomorze Zachodnie, pochodzili w znacznej liczbie z Wilna i Kresów (w październiku 1995 r. odbyła się sesja naukowa pt. "Wkład kresowiaków w zagospodarowanie Pomorza Zachodniego").

- Po wtóre, Wilno prawie przez pięć wieków było bastionem kultury i oświaty polskiej na wschodzie. Uniwersytet Wileński działał prawie przez trzy i pół wieku. Był najstarszy w Europie wschodniej, a jego wpływy oświatowe sięgały po Połock i Kijów.

Konieczność podtrzymania ciągłości kulturowej nakłada na nas obowiązek chronienia pamiątek przeszłości i narodowych tradycji przez przypominanie ich młodym pokoleniom. Odpowiednim miejscem do tego jest Szczecin, w którym żyje wielu potomków Polaków z Kresów, a jednocześnie przyjeżdżają tysiące ludzi z całego świata.

Książnica Pomorska i Zarząd "Świtezi" zwracają się z prośbą do osób posiadających pamiątki takie jak dokumenty, książki, obrazy, fotografie i inne materiały związane z Wilnem i Kresami o przekazywanie ich do Książnicy Pomorskiej (70-205 Szczecin, ul. Podgórna 15/16, tel. (091) 48-19-175, e-mail: informacja@ksiaznica.szczecin.pl), ewentualnie o wypożyczenie ich w celu skopiowania.

NCz 29 (568)