Sylwetki litewskich działaczy
społeczno - politycznych

Tomas ŠERNAS,

były funkcjonariusz wileńskiego terytorialnego urzędu ceł, jedyny pozostały przy życiu świadek tragedii w Miednikach, za odwagę i ofiarność na służbie w okresie restytucji niepodległości Litwy został wyróżniony medalem honorowym Światowej Organizacji Ceł. Ogółem, honorowymi medalami Światowej Organizacji Ceł wyróżniono czterech funkcjonariuszy Litewskiego Urzędu Celnego.

Vilija Blinkevičiutë,

minister opieki społecznej i pracy, uważa, że znowu trzeba przywócić tradycję wypłacania "trzynastych pensji".

Uprawomocnić nagradzanie dobrze pracujących urzędników wypłatami o wysokości uposażenia, proponują rządowi pracownicy Ministerstwa Opieki Społecznej i Pracy. Wypłaty pieniężne byłyby przyznawane z okazji świąt lub jubileuszy albo po ocenie działalności służbowej za cały rok kalendarzowy.


Artűras ZUOKAS,

mer Wilna Rada Konkurencji ustaliła, że samorząd wileński i S.A. "Vilniaus energija" określiły priorytety w dostarczaniu energii cieplnej, oraz zażąda anulowania niezgodnej z prawem uchwały, sprzecznej z Konstytucją.

("Veidas", nr 28 z 11 07 2002 r,)

NCz 29 (568)