Przedsiębiorczość w organizacji społecznej

W lutym bieżącego roku Polonia Amerykańska przekazała szkołom polskim na Litwie 500 komputerów. Komputery zostały przeznaczone do nauki młodzieży szkolnej oraz dla osób dokształcających się na kursach.

Komputery otrzymało 50 szkół na Litwie oraz wiele szkół i organizacji polskich w Grodnie i we Lwowie.

To Pan Jan Andrzejewski, jako ówczesny wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich na Litwie starał się o te komputery.

Obecnie pan J. Andrzejewski jest prezesem Zrzeszenia Inżynierów i Techników Budowlano - Sanitarnych w Wilnie. Po kolejnym pobycie w Ameryce, zaplanował unowocześniony kurs komputerowy z wypoczynkiem dla 40 - osobowej grupy z polskich szkół Łotwy, Estonii i Białorusi. Uczestnicy kursu będą mieli zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, symboliczne kieszonkowe. Również planowany jest kurs komputerowy dla 20 - osobowej grupy z wileńskich szkół w październiku oraz kurs menedżerów dla 40 - osobowej grupy, który poprowadzą wykładowcy z Litwy i Polski.

We wrześniu oczekiwane są komputery przeznaczone dla szkół polskich w Dyneburgu oraz w Estonii.

NCz 29 (568)