Obywatelstwo nadano jeszcze 29 osobom

Komisja ds. Obywatelstwa pod przewodnictwem prezydenta kraju Valdasa Adamkusa wczoraj nadała obywatelstwo litewskie 29 obywatelom USA, Kanady, Niemiec, Polski i Białorusi.

Osiem podań załatwiono odmownie.

Obywatelstwo przyznano 19 Litwinom zagranicznym - mieszkańcom Sejn, Suwałk, Puńska w Polsce oraz wsi Pelagrinda na Białorusi.

Obywatelstwo litewskie otrzymał również obywatel Niemiec teolog Hans Fischer. W latach 1997-2001 był on rektorem Wileńskiego Seminarium Duchownego, obecnie zaś jest referentem kardynała Audrysa Juozasa Bačkisa do spraw projektów w zakresie oświaty i socjalnych.

Obywatelką Litwy została urodzona w Urugwaju obywatelka Dominikany Elena Gromosaukas-Zalatoraitë, która blisko współpracuje z konsulatem honorowym Litwy w Republice Dominikańskiej.

Prócz tego, obywatelstwo litewskie przyznano mieszkającemu obecnie w USA Adamowi Marii Tyszkiewiczowi, synowi hrabiego Alfreda Tyszkiewicza.

("Lietuvos rytas" z 10 07 2002 r.)

NCz 29 (568)