Make your own free website on Tripod.com
Obywatelstwo nadano jeszcze 29 osobom

Komisja ds. Obywatelstwa pod przewodnictwem prezydenta kraju Valdasa Adamkusa wczoraj nadała obywatelstwo litewskie 29 obywatelom USA, Kanady, Niemiec, Polski i Białorusi.

Osiem podań załatwiono odmownie.

Obywatelstwo przyznano 19 Litwinom zagranicznym - mieszkańcom Sejn, Suwałk, Puńska w Polsce oraz wsi Pelagrinda na Białorusi.

Obywatelstwo litewskie otrzymał również obywatel Niemiec teolog Hans Fischer. W latach 1997-2001 był on rektorem Wileńskiego Seminarium Duchownego, obecnie zaś jest referentem kardynała Audrysa Juozasa Bačkisa do spraw projektów w zakresie oświaty i socjalnych.

Obywatelką Litwy została urodzona w Urugwaju obywatelka Dominikany Elena Gromosaukas-Zalatoraitë, która blisko współpracuje z konsulatem honorowym Litwy w Republice Dominikańskiej.

Prócz tego, obywatelstwo litewskie przyznano mieszkającemu obecnie w USA Adamowi Marii Tyszkiewiczowi, synowi hrabiego Alfreda Tyszkiewicza.

("Lietuvos rytas" z 10 07 2002 r.)

NCz 29 (568)