Henryk Tarwid

Kronika występów naszych nowusistów

W indywidualnych mistrzostwach Łotwy gry w nowus wzięło udział ogółem 279 graczy. Eliminacje odbywały się w podgrupach.Ddrużynę "Promienia" reprezentowało 7 osób. Do finału zakwalifikował się jedynie A. Rakowski, który zajął ostatecznie 8 miejsce.

W mistrzostwach miasta Daugavpils wśród nowusistów weteranów od "Promienia" uczestniczyło 6 zawodników. W grupie wiekowej 40 - 49 lat trzecie miejsce zajął L. Czyblis, w grupie wiekowej 50 - 59 lat pierwsze miejsce zajął A. Rakowski, a w grupie ponad 60 lat na pierwszym miejscu uplasował się M. Nikitin.

Natomiast w 39 igrzyskach sportowych Związku Weteranów Łotwy Gry w Nowus udział wzięło aż 19 drużyn z różnych miast i regionów Łotwy. W składzie drużyny z Daugavpilsu większość stanowili zawodnicy "Promienia". W kategorii wiekowej 40 - 49 lat drugie miejsce zajął W. Małachowski, L. Czyblis - piąte miejsce w kategorii wiekowej 50 - 59 lat. A Rakowski uplasował się na ósmym miejscu, a w grupie graczy 60 lat i starsi pierwsze miejsce zajął M. Nikitin. W ogólnej punktacji pierwsze miejsce zajęła drużyna z jełgawskiego rejonu, która uzyskala13 punktów. Nasza drużyna z Daugavpilsu zajęła 5 miejsce. W indywidualnych mistrzostwach miasta Daugavpils gracze "Promienia" zajęli następujące miejsca: A. Rakowski - drugie miejsce, M. Nikitin - trzecie miejsce, 18-letni A. Kociełowicz zajął czwarte miejsce, a na szóstym znalazł się młody gracz A. Wilmanis. W rozgrywkach o puchar miasta Daugavpils "Promień" reprezentowało 8 graczy. W finale drugie miejsce zajął A. Rakowski.

W tradycyjnym turnieju o puchar mistrzów Łotwy, który odbył się już po raz trzynasty w tym roku w sali Polskiej Szkoły Średniej w Daugavpilsie wzięli udział zawodnicy z różnych miast, regionów i klubów Łotwy, w tym również 14 mistrzów sportu, 7 kandydatów na mistrza sportu oraz graczy I klasy. Jeżeli chodzi o drużynę "Promienia", to ósme miejsce zajął A. Wilmanis, jedenaste - Ernest Rymszewicz, osiemnaste A. Rakowski.

P.S. Sekcja sportowa gry w nowus istnieje od 1994 r. Ma ciągłe problemy finansowe, jak z wyjazdem, tak i z nabyciem strojów sportowych, których żąda Federacja Łotewska. Jeśli nie będzie w przyszłości odpowiedniego wsparcia, to sekcja może przestać istnieć.

NCz 29 (568)