SA "Lentana"

Istnieje już cztery lata, bo od marca 1998 roku. Za okres działalności biuro turystyki "Lentana" zdążyło zaprzyjaźnić się i nawiązać współpracę z wieloma agencjami turystycznymi z całej Polski.

S A "Lentana" przyjmuje dużo pielgrzymek, które odwiedzają miejsca Maryjne na Litwie i zawsze stara się sprostać wymaganiom klientów.

Biuro organizuje też wycieczki specjalistyczne, m.in. grupa specjalistów odwiedziła oczyszczalnię ścieków w Wilnie, grupa geodetów z Polski podzieliła się doświadczeniem z geodetami Litwy. Od kilku lat przez BT "Lentana" odwiedza Litwę poseł na Sejm RP Tadeusz Samborski. Podczas przyjazdów grup są różne imprezy, m. in. obchody Roku Reymontowskiego w Wilnie, koncerty artystów z Polski w Domu Kultury Polskiej, spotkania w polskiej szkole im. J. Kraszewskeigo. Niedawno "Lentana" gościła 28 - osobową pielgrzymkę, wraz z Wrocławską TV, która zrobiła reportaż z pobytu pielgrzymki w Katyniu, w Lidzie, ze spotkania z poetą M. Wołosewiczem. Kierownik Wrocławskiej TV Pani Grażyna Orłowska przygotowała 6 reportaży z pobytu w Katyniu, Białymstoku i w Wilnie.

Zaproponowała polskim firmom, świadczących usługi turystyczne, połączyć się w większą asocjację, która potrafiłaby przebić zniżki w hotelach, obronić interesy mniejszych biur turystyki.

Wszyscy chętni nawiązania współpracy bądź zwiedzania Wilna, Wileńszczyzny z BT "Lentana" mogą skontaktować się pod adresem:

2048 Wilno ul. Kojelavičiaus 127 - 20, tel/fax 670193, kom. 003708762201, e-mail: lentana@takas.lt, strona internetowa:

www.lentana.boxnetcom.pl

NCz 29 (568)