Micha³ Bieniasz

Karykatura tygodnia

NCz 29 (568)