Nowe przejścia na granicy rosyjsko-estońskiej

Estonia i Rosja podpisały w Tallinie umowę o otwarciu dwóch nowych przejść granicznych nad granicznymi jeziorami Czudzkim, Ciepłym i Pskowskim. Umowa umożliwi wznowienie przerwanej przed 9 laty żeglugi po tych jeziorach.

NCz 29 (568)