Sprawy ziemi odroczono do jesieni

Wczoraj rządząca większość socjaldemokratów i socjalliberałów postanowiła, że drugie głosowanie nad poprawkami do Konstytucji, które zezwoliłyby cudzoziemcom kupować ziemię, odbędzie się nie wcześniej niż we wrześniu.

"Nikt nas nie zmusza do forsowania głosowania nad poprawkami do Konstytucji" - oświadczył wczoraj premier Algirdas Brazauskas.

Wczoraj Sejm przyjął uchwałę, w której zalecił rządowi, aby podczas negocjacji w sprawie warunków wstąpienia do UE, domagać się 7-10-letniego okresu przejściowego na sprzedaż cudzoziemcom ziemi uprawnej.

("Lietuvos rytas" z 20 06 2002 r.)

NCz 28 (567)