Zmienione trasy autobusów i trolejbusów

Wraz z rozpoczęciem prac remontowych na jednej z głównych ulic miasta - alei Gedymina i wstrzymaniem ruchu na ulicy Arsenalo (T. Ko¶ciuszki), T. Vrublevskio (Arsenalskiej), ®ygimanto (Zygmuntowskiej) zmieniły się również trasy poszczególnych autobusów i trolejbusów, wprowadzaj±c tym samym sporo zamieszania w życie mieszkańców Wilna.

Od 26 czerwca br. trolejbus linii 2, jad±cy z dworca do ul. Saulëtëkio, od ulicy Jogailos (Jagiellońskiej) jedzie ulicami Vilniaus (Wileńsk±), Kalvarijř (Kalwaryjsk±), ©eimyniąkiř, Żyrmunajskim mostem i następnie wraca na star± trasę.

Trolejbus linii 3, który z Karolinek jedzie na Antokol, od ul. Sëliř jedzie ulicami Narbuto, Ukmergës, ©eimyniąkiř, Żyrmunajskim mostem i następnie wraca na trasę.

Trolejbus linii 1 jad±cy z Karolinek na dworzec od 26 czerwca jedzie ulicami L. Asanavičiutës, Laisvës, T. Narbuto, Sëliř, Kęstučio, Liubarto, J. Jasinskio, Pamënkalnio (Portow±), Pylimo (Zawaln±), Gëliř, (Kwiatow±), Sodř (Sadow±).

Trolejbus linii 4 z Antokola jedzie ulicami ®irműnř, ©eimyniąkiř, Kalvarijř, A. Goątauto (I Baterii Konnej), J. Tumo - Vaiľganto, V. Kudirkos i następnie jedzie do Dolnych Ponar.

Trolejbus linii 6 wyjeżdża z ®irműnai i jedzie ulicami Kalvarijř, Jogailos, Pylimo, J. Basanavičiaus (Wielk± Pohulank±) i dalej tras± do Dolnych Ponar.

Trolejbus linii 12 wyjeżdża z ®irmunai i jedzie ulicami ©eimyniąkiř, Kalvarijř, Vilniaus, Jogailos, Pylimo, J. Basanavičiaus i dalej tras± do ulicy Titnago.

Trolejbus linii 13 wyjeżdża z ®irmuűnai i jedzie ulicami ©eimyniąkiř, Kalvarijř, Zielonym Mostem i dalej tras± do ulicy Naugarduko (Nowogrodzkiej).

Trolejbus linii 14 z Antokola jedzie mostem ©ilo, następnie ulicami ®irműnř, ©eimyniąkiř, Kalvarijř, Vilniaus, Jogailos, Pylimo, J. Basanavičiaus, następnie tras± do ulicy Gerosios Vilties.

Trolejbus linii 17 od ulicy ®irmunai jedzie ulicami ©eimyniąkiř, Kalvarijř, Zielonym Mostem i następnie tras± do Naujininkai.

Zmieniły się również trasy niektórych autobusów. Cztery autobusy - 4, 27, 37 i 44 od przystanku Rudens przy ulicy Stefana Batorego jad± ulicami ©eimyniąkiř, Kalvarijř, Tuskulënř, Olandř (Holendersk±), S. Batorego, następnie każdy wraca na swoj± trasę - 4 i 44 jad± do Nowej Wilejki, 27 jedzie do ulicy Arimř, za¶ 37 - do ulicy Rokantiąkës.

Autobus linii 10, jad±cy z Fabianiszek do Markučiai, od Zielonego Mostu jedzie ulicami Vilniaus, Pylimo, Baziliojonř (Bazyljańsk±), M. Daukąos (Piwn±), Subačiaus (Subocz) i następnie wraca na star± trasę.

Autobus linii 11 od ulicy Pamënkalnio jedzie ulicami Islandijos (Gdańsk±), Liejyklos (Ludwisarsk±), L. Stuokos - Gucevičiaus (Bonifratersk±), ©ventaragio (Marii Magdaleny), B. Radvilaitës (Królewsk±), Maironio (¦w. Anny), Polocko (Połock±), Subačiaus, Didľiaja (Wielk±), Vokiečiř (Niemieck±), Klaipedos (Żeligowskiego), Pylimo, Pamënkalnio, następnie star± tras± do Zwierzyńca.

Autous linii 33 od Zielonego Mostu jedzie ulicami A. Goątauto, Vasario 16-osios, Giedymino (A. Mickiewicza), Tumo - Vaiľganto, Zielonym Mostem i dalej tras± do Paąilaičiai.

NCz 28 (567)