Sylwetki litewskich działaczy
społeczno - politycznych

Darius SONGAILA,

koszykarz, został szóstym Litwinem, powołanym na giełdzie nowicjuszy NBA. Litewskiego koszykarza, który w tym roku ukończył uniwersytet Vake Forrest, na drugim etapie 50 rekrutacji giełdy nowicjuszy NBA, wybrał klub "Boston Celtics". Dotychczas na giełdzie nowicjuszy NBA zostali zaproszeni Arvydas Sabonis, Šarűnas Marčiulionis, Eurelijus Žukauskas,Žydrűnas Ilgauskas i Robertas Javtokas.


Vytautasowi MARKEVIČIUSOWI,

ministrowi sprawiedliwości, znowu grożą przykrości. V. Markevičius nie zdążył załagodzić jednego skandalu, podczas którego wyjaśniło się, że w podległych Ministerstwu Sprawiedliwości zakładach karnych panuje zupełny chaos, gdy zaczął nabrzmiewać kolejny skandal. Po sprawdzeniu, jakie przeprowadził Urząd Kontroli Państwowej, okazało się,że w Ministerstwie Sprawiedliwości panuje chaos finansowy.

Julius VESELKA,

poseł na Sejm, został ogłoszony sejmowym chamem nr 1. Politykując, J. Veselka nigdy nie liczył się zbytnio ze słowami, a ostatnio ten parlamentarzysta zblamował się zupełnie, mianowicie kolegę Gintarasa Steponavičiusa nazwał "bałwanem politycznym", aČeslovasowi Juršënasowi zaproponował, aby "poszedł do d...". Co prawda, tym razem radykał J. Veselka wykręcił się ustną naganąČ. Juršënasa.
("Veidas", nr 27 z 2002 r.)

Nasz Czas 28 (567)