Od grobu ks. Jerzego Popiełuszki
- do Góry Krzyży w Szawlach

Pielgrzymi 6. Pieszej Pielgrzymki Śladem Krzyża Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki, którzy przybyli od Grobu Księdza Jerzego z Warszawy i w dniu 2 lipca uczestniczyli w obchodach 75. rocznicy koronacji Cudownego Obrazu Ostrobramskiego, wyruszają w dniu 3 lipca na dalszy pątniczy szlak.

Pielgrzymując pieszo ze swym 6. Pątniczym Krzyżem przejdą poprzez Suderwię, Musniki, Giegużynę, Jonawę, Kiejdany, Dotnuwę, Gudziunai, Szeduwę, Radwiliszki i Szawle dotrą na Górę Krzyży, gdzie pozostawią swój Krzyż obok Krzyży doniesionych tam w minionych kolejnych latach, pozostawionych obok Krzyża Księdza Jerzego Popiełuszki.

Pragniemy przypomnieć, że Krzyż Księdza Jerzego był niesiony przez 900 km od grobu Księdza Jerzego z Warszawy na X rocznicę Jego śmierci - na dzień 19 X 1994 roku.

W tym roku poprzez swój pielgrzymi trud zawierzamy Maryi Ostrobramskiej Naród Polski i Naród Litewski, tak, aby stanowiły jedno w Chrystusie, aby się miłowały, szanowały i wspierały siebie nawzajem w trudnych latach nowego tysiąclecia.

Prosimy o zdrowie i łaski Boże dla umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II, o powrót do zdrowia Ojca Duchowego Naszej Pielgrzymki - Księdza Prałata Zdzisława Peszkowskiego jedynego świadka Golgoty Wschodu, który w cudowny sposób ocalał z Kozielska, a który w dniu 1 lipca uległ poważnemu wypadkowi.

Modlimy się o rychłą beatyfikację sług Bożych: Księdza Jerzego Popiełuszki i Prymasa Tysiąclecia - Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Niesiemy w sercach i pamiątkach Matkę Bożą Ostrobramską i Jej Miłosiernego Syna - Chrystusa do wszystkich domów pątniczego szlaku i zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania w następnych latach.

Główny przewodnik
Danuta Rozworska

NCz 28 (567)