Ryszard Mackiewicz

"Canta Kovnensis" w Warszawie

Na zaproszenie Warszawskiego Oddziału Tow. Miłośników Wilna i Grodna zawitał do stolicy kowieński zespół "Canta Kovnensis" działający przy tamtejszym Oddziale ZPL.

Dyrygentem zespołu jest Pani Irena Rymkiewicz a solistką, skrzypaczką jej utalentowana muzycznie córka. W zespole śpiewa również solista Włodzimierz Chomański i jego żona, wieloletnia prezes Kowieńskiego Oddziału ZPL. Pan Włodzimierz z zamiłowania jest również zapalonym historykiem dokumentującym przeszłość Polaków na Litwie i Mickiewiczologiem. Pobyt zespołu w Warszawie zorganizowała Pani Teresa Tchórzewska, działająca w Tow. M. Wilna, która była również opiekunką zespołu i przewodnikiem. Kowieński zespół koncertował w Warszawie trzykrotnie - w kościele parafialnym na Sadybie, katolickim Klubie im. Pietrzaka i kościele pw. św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu. Członkami zespołu są w większości zawodowi filharmonicy kowieńscy i wykładowcy tamtejszej szkoły muzycznej. Zespół reprezentuje wysoki poziom muzyczny i wokalny. Koncertował już wielokrotnie w Wilnie, Białymstoku Koszalinie i Suwałkach. Na repertuar zespołu składają się przede wszystkim utwory religijne i patriotyczne, ale również i piosenki ludowe. Jak mówi Pani Irena, większość utworów zebrała podczas studiów w Koszalinie, a pozostałe zgromadził i opracował W. Chomański. Mimo wielu trudności np. brak własnego lokalu dla prób, członkowie zespołu pracują z wielką pasją i oddaniem - społecznie. Najbardziej uroczyście wypadł koncert w kościele św. Krzyża, gdzie zgromadzili się nie tylko warszawiacy, ale również mieszkający obecnie w Polsce byli mieszkańcy Kowna, Poniewieża i Wiłkomierza, jak Pan Aleksander Januszkiewicz, który przybył aż z Wrocławia. Po mszy św. i koncercie, chórzyści i goście zebrali się w przykościelnej sali parafialnej. Na spotkanie przybył z upominkami Wiesław Turzański, prezes Zarządu Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie", prezes Fundacji "Polonia Mater Nostra Est" wraz z członkami chóru "Polonia". Był również obecny Pan Leon Brodowski z Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Litwy wraz z małżonką Danutą - poetką, która odczytała kilka swoich wierszy. Spotkanie przebiegło w niezwykle serdecznej i rodzinnej atmosferze, a niektórzy jego uczestnicy spotkali się na nim z kolegami i koleżankami po wielu latach. W międzyczasie kownianie zwiedzili też Warszawę. Pan prezes Myreka w swoim wystąpieniu, jako muzyk, wysoko ocenił wokalne możliwości kowieńskiego zespołu i zaproponował współpracę z działającym przy Fundacji chórem "Polonia" ... Zapowiedział też przyjazd "Polonii" na Festyn Pieśni Polskiej, który odbędzie się w Kownie 25 08 02 r., anonsowany już kilkakrotnie na łamach "Naszego Czasu". Niestety na tym spotkaniu dowiedzieliśmy się z przykrością, że dyrektor litewskiego gimnazjum, które mieści się obecnie w gmachu byłego Gimnazjum Polskiego im. A. Mickiewicza w Kownie, mimo wcześniejszych obietnic, odmówiła gościny na w.w. uroczystości. Mimo to, do następnego spotkania w Kownie.

NCz 28 (567)