W Sejmie - jeszcze jedna komisja

We wtorek z inicjatywy członka opozycyjnej frakcji liberałów Aleksandra Popławskiego w Sejmie powołano tymczasową komisję ds. badania kwestii zwrotu ziemi w powiecie wileńskim.

Weszło do niej 9 przedstawicieli różnych frakcji sejmowych. Komisji przewodniczy członkini frakcji socjaldemokratycznej Juratë Juozaitienë.

A. Popławski uważa, że komisję należało powołać w związku ze skargami setek ludzi, zwłoką w procesie zwrotu ziemi i hamowaniu reformy w powiecie wileńskim.

Zdaniem Popławskiego, w powiecie wileńskim gorsza sytuacja niż w innych miejscach wytworzyła się z powodu wysokiej ceny ziemi wokół stolicy.

Komisja w terminie co najmniej 10 miesięcy od jej powołania przedstawi parlamentowi swe wnioski.

("Lietuvos rytas" z 3 07 2002 r.)

NCz 28 (567)