Micha³ Bieniasz

Karykatura tygodnia

NCz 28 (567)