Za kratami - 10 celników

W areszcie znalazło się aż 10 inspektorów terytorialnych urzędów celnych w Mariampolu i Olicie. Podejrzewa się ich o to, że dopomogli w rozkradaniu podatków od wartości dodanej.

Po raz pierwszy tylu celników jednocześnie trafiło za kraty.

Podejrzewa się, że ci funkcjonariusze za łapówki załatwiali dokumenty, zaświadczające, iż granicę państwową przekraczają samochody ciężarowe z towarem, chociaż w rzeczywistości nikt nie jechał.

("Lietuvos rytas" z 20 06 2002 r.)

NCz 28 (567)