APEL OSÓB URODZONYCH
NA SZLAKU II KORPUSU

"My mieszkańcy Łodzi: Cezary Władysław Rembowski oraz Barbara Kaczmarska z domu Andrzejewska urodzeni w Palestynie, zwracamy się do wszystkich osób urodzonych na szlaku bojowym 2 Korpusu (Teheran-Bolonia) dowodzonego przez Generała Władysława Andersa, o zgłoszenie chęci uczestnictwa we wspólnym spotkaniu.

Do spotkania powinno dojść w terminie kwiecień-maj 2004 r. w Łodzi.

Będzie to 60 rocznica bitwy o Monte Cassino. Zamiarem pomysłodawców jest, aby w spotkaniu uczestniczyły osoby zamieszkałe aktualnie w różnych krajach oraz osoby zamieszkałe w Polsce. Celem spotkania będzie wymiana wspomnień, doświadczeń życiowych oraz utrzymanie poczucia wspólnoty z Krajem Rodziców, którzy walczyli o wolność Polski na obczyźnie.

Konkretny termin i czas spotkania uzależniony jest od liczby zgłoszeń i propozycji zgłoszonych przez przyszłych uczestników spotkania.

Wszelkie sprawy związane ze spotkaniem prosimy kierować na adres: Cezary Wł. Rembowski, 93-219 Łódź, ul. Tatrzańska 43/45 m. 16, tel. (00 48 42) 643 86 02. Zamiarem organizatorów jest również zorganizowanie czasowej wystawy, dotyczącej historii szlaku bojowego 2 Korpusu."

NCz 28 (567)