"Nasza Polonia" nr 117
ESTONIA

"Polacy w Estonii"

(Lublin 1998)

Obszerny tom, będący pokłosiem konferencji naukowej Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL na ten sam temat. Książka gromadzi artykuły znawców problematyki polsko-estońskiej z różnych ośrodków naukowych kraju oraz z Estonii. Problematyka badawcza obejmuje tu następujące grupy zagadnień: Polacy w dziejach Estonii, studia uniwersyteckie w Estonii, organizacje polskie i duszpasterstwo, kontakty polsko-estońskie, inne grupy narodowościowe w Estonii. Książka jest jedną z pierwszych publikacji tak szeroko popularyzujących wciąż mało znane zagadnienia wzajemnych odniesień obu krajów Polski i Estonii i ich narodów.

NCz 27 (566)