"Nasza Polonia" nr 117
ESTONIA

Szwedzkie problemy z Estończykami

W Szwecji coraz większy problem stwarzają osoby z Estonii i innych krajów bałtyckich oraz Rosji, które przybywają tam bez pieniędzy w nadziei na uzyskanie nielegalnej pracy lub z zamiarem występowania o status uchodźcy politycznego. W roku ubiegłym Szwecja odesłała do Estonii 110 osób przyłapanych na pracy na czarno. W tym samym czasie, w ciągu 2001 roku, do władz szwedzkich wpłynęło 149 wniosków od obywateli estońskich o przyznanie azylu politycznego. Z rozpatrzonych do tej pory 130 ani jedno podanie nie zostało załatwione pozytywnie. Według obowiązujących w Szwecji przepisów, w chwili złożenia wniosku o przyznanie statusu uchodźcy politycznego, otrzymuje się automatycznie, do czasu załatwienia sprawy, tymczasowe prawo pracy i pobytu oraz wszelkie uprawnienia socjalne, z czego wielu korzysta.

NCz 27 (566)