Sylwetki litewskich działaczy
społeczno - politycznych

Romualdas GINEVIČIUS,

55-letni profesor i doktor habilitowany, został nowym rektorem Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Gedymina. Dotychczas był przewodniczącym senatu uczelni, dziekanem Wydziału Zarządzania Przedsiębiorczością, kierownikiem Katedry Ekonomiki i Zarządzania UT.Mečys LAURINKUS,

dyrektor generalny Departamentu Bezpieczeństwa Państwowego - nie zostanie generałem, ta propozycja bowiem jest sprzeczna z ustawą o podstawach bezpieczeństwa narodowego, przewidującą, że sprawami bezpieczeństwa kieruje osoba cywilna.

Jego poprzednik Jurgis Jurgelis był generałem, wszyscy podwładni również noszą naramienniki.
Zenonas JANAVIČIUS

dyrektor generalny "Sparty" Spółka, która w roku ubiegłym miała straty, w ciągu 5 miesięcy br. otrzymała 228 tys. czystego zysku. Na rentowną działalność w tym roku wpływa zwiększony obrót na rynkach wewnętrznym i zagranicznym.("Veidas", nr 26 z 2002 r.)

NCz 27 (566)