W Senacie RP o "Naszym Czasie"

Na kolejnym posiedzeniu Prezydium Senatu Rzeczpospolitej Polskiej omawiano działalność prasy polskiej i polonijnej. Stwierdzono między innymi, że "Nasz Czas", pismo dla Polaków z Litwy, Łotwy i Estonii, jest gazetą redagowaną profesjonalnie, na dobrym poziomie, ciekawą, i jako takie, pismo zasługuje na pochwałę".

Diariusz Senatu RP nr 16 z dn. 20 06 2002 r.

NCz 27 (566)