Micha³ Bieniasz

Karykatura tygodnia

NCz 27 (566)