Pan Redaktor Włodzimierz Pujsza Daugavpils

Szanowny Panie Redaktorze

W odpowiedzi na wyrażoną w artykule "Czy studenci w tym roku nie pojadą na kursy do Polski? ("Nasz Czas"', 27czerwca - 3 lipca) prośbę uprzejmie informuję, że studenci wyjadą w tym roku na kursy do Polski. Dotyczy to, niestety tylko, studentów uczących się na uczelniach w Rydze.
Polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu przydzieliło Łotwie, w bieżącym roku 5 miejsc na kursy letnie w Polsce dla studentów polskiego pochodzenia. Miejsca te zostały całkowicie wykorzystane (nie wszyscy chętni mogli z nich skorzystać) przez 5 studentów polskiego pochodzenia uczących na uczelniach w Rydze.

Zgadzając się z postulatem autora artykułu, zwróciłem się pilnie do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o przydzielenie dodatkowych 5-6 miejsc na kursy letnie do Polski. W przypadku pozytywnej odpowiedzi Ministerstwa, niezwłocznie zwrócę się do Pana Redaktora o przesłanie kandydatów do Ambasady. W przypadku natomiast odpowiedzi negatywnej, mogę jedynie zagwarantować, że na przyszłoroczne kursy letnie, w pierwszej kolejności kierowani będą studenci z Daugavpilsu. Niestety, przydzielany Łotwie skromny limit miejsc nie jest w stanie zaspokoić istniejących potrzeb.

Z poważaniem Marcin Knapp
I sekretarz Ambasady RP w Rydze.

Nasz Czas 27 (566)