Albina Czibele

Józef Piłsudski patronem
Polskiej Szkoły Średniej w Daugavpilsie

Tocząca się obecnie dyskusja nad tym, kto ma jesienią br. zostać patronem Polskiej Szkoły Średniej w Daugavpilsie jest bardzo ważna i istotna, i każdy kto naprawdę czuje się Polakiem i prawdziwym patriotą nie powinien pozostawać obojętny wobec tej kwestii.

Chciałabym również zabrać głos w tej dyskusji i wypowiedzieć swoje zdanie na ten temat. Otóż według mnie, patronem naszej szkoły ma być Józef Piłsudski. A więc dlaczego Piłsudski?

Wszyscy dobrze wiemy i pamiętamy, że kampania łatgalska w latach 1919 - 1920 przyniosła Łotwie niepodległość. Odzyskane ziemie zostały przekazane Łotyszom. Mieliśmy o tym zawsze pamiętać, a co najważniejsze - przekazywać to wszystko przyszłym pokoleniom. A kto ma to czynić lepiej, niż polska szkoła?

Sądzę, że nie ma lepszego patrona, który dorównałby zasługom J. Piłsudskiego. Należy pamiętać, że J. Piłsudski był w Dugavpilsie, otrzymał największe bojowe odznaczenia łotewskie. Są u nas dotychczas jeszcze osoby, które mogą wskazać miejsce pobytu J. Piłsudskiego przed 3 stycznia 1920 r. na lewym brzegu Dźwiny.

A więc jeśli Łotysze tak docenili naszego marszałka, to jakże polskie społeczeństwo może o tym nie pamiętać. Należy mu się nasza wdzięczność i pamięć.

P.S. Zapraszamy wszystkich Polaków do zabrania głosu w dyskusji na łamach naszej prasy, na temat wyboru patrona dla Polskiej Szkoły Średniej w Daugavpilsie. Każda uwaga i opinia na ten temat jest bardzo cenna.

NCz 27 (566)