Honorata Szocik

75 - lecie koronacji obrazu
Matki Bożej Ostrobramskiej

Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej jest jednym z pięciu obrazów na Litwie, ukoronowanych na mocy dekretu Stolicy Apostolskiej. Jednak obraz ten jest wyjątkowy, ponieważ nie ma nigdzie swego pierwowzoru, nie powtarza też żadnego z innych, słynących z cudów wizerunków.

W dniach 29 - 30 czerwca odbyły się jubileuszowe uroczystości, poświęcone 75 - leciu koronacji obrazu NMP Miłosierdzia w Ostrej Bramie. Uroczystości rozpoczęły się w sobotę czuwaniami i modlitwami z Najświętszą Maryją Panną. W sobotę wieczorem przed Ostrą Bramą odbył się wieczór poezji i muzyki "To Tobie, Matko Miłosierdzia". Następnie o godzinie ósmej wieczorem, w kaplicy została odprawiona Msza św., po której Przenajświętszy Sakrament uroczyście został przeniesiony do kościoła Świętej Teresy, gdzie odbyła się adoracja.

Niedziela była Dniem Pańskim z Matką Miłosierdzia, który rozpoczął się o godzinie szóstej rano nabożeństwem w Ostrej Bramie, najpierw w języku litewskim, następnie w języku polskim.

Z Archikatedry wileńskiej o godzinie jedenastej do Ostrej Bramy wyruszyła procesja wiernych - "Droga uwieńczonej Maryi". Zaś przed południem, o godzinie 12.30 z kościoła Ducha Świętego również szli wierni do Ostrej Bramy, towarzyszyły im śpiewy, modlitwy skierowane do Matki Miłosierdzia.

Uroczystej Sumie przewodniczył ks. kard. Audrys Juozas Bačkis, metropolita wileński. W swej homilii między innymi wspominał pobyt w 1993 roku w Ostrej Bramie Ojca Świętego Jana Pawła II. Cytując papieża powiedział, że "od wieków tysiące pielgrzymów ze swoimi radościami i troskami przychodzi do Matki Boskiej Ostrobramskiej. Dlatego kaplica Ostrobramska stała się szczególnym miejscem spotkania, miejscem jedności wiernych z Litwy, Polski, Białorusi, Ukrainy, a także innych krajów katolickich". Ksiądz kardynał zaznaczył, że "Matka Miłosierdzia nigdy nie odmówiła pomocy, o tym świadczą setki wotów, a w czasach okupacji, kaplica Ostrobramska była małą wysepką wolności. Matka każdego witała i wita swym delikatnym wzrokiem. Rozumie biedy i troski swych dzieci, a także pragnienie wolności.

Na jubileuszowe obchody przybyli również do Wilna arcybiskup archidiecezji białostockiej Wojciech Ziemba oraz ordynariusz Grodna , biskup Aleksander Kaszkiewicz.

Uroczystości jubileuszowe zakończyły się koncertem pieśni religijnych w wykonaniu zespołów polskich Wileńszczyzny i Mszą świętą o godzinie w pół do siódmej wieczorem.

O historii cudownego obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej, o jego dziejach pisaliśmy w poprzednim numerze. ( Patrz NCz Nr 26 (565) "Historia cudownego obrazu Matki Boskiej").

***

Przed 75 laty 2 lipca 1927 roku na Plac Katedralny od samego rana ściągały tłumy pielgrzymów z całego kraju. Ponad 200 tys. ludzi wędrowało w stronę Katedry. "Będziemy mieli uroczystość, jakiej Wilno nie pamięta od blisko dwustu lat" - pisały wówczas gazety wileńskie. Specjalny Koronacyjny Komitet Wykonawczy w Wilnie pod kierunkiem J E biskupa sufragana Michalkiewicza od dłuższego czasu pracował nad przygotowaniem tak wielkiej uroczystości. Jego Eminencja ksiądz arcybiskup, metropolita wileński Romuald Jałbrzykowski pisał w liście pasterskim: "Od wieków całych obraz Matki Bożej w Ostrej Bramie w Wilnie szczególną miłością był otaczany przez lud, a tradycja wiekowa nadała Najświętszej Panience Ostrobramskiej nazwę "Matki Miłosierdzia".

Wśród bicia wileńskich dzwonów został odczytany akt zezwolenia koronacyjnego i odbyła się uroczysta koronacja Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej jako Królowej Korony Polskiej. Wzięło w niej udział 28 biskupów, prezydent Ignacy Mościcki i marszałek Józef Piłsudski.

***

Minęło 75 lat od tego dnia. Matka Boska Ostrobramska nadal ściąga do siebie tłumy wiernych.

Pokornie klęczeć u stóp Matki Bożej Ostrobramskiej pragnie wiele osób. Dowodem tego są nieskończone pielgrzymki wiernych z Polski, Białorusi, Ukrainy i wielu innych państw, którzy z różnych krańców ziemi dążą do Wilna, aby w cichej modlitwie lub pieśni donieść do Matki Miłosierdzia swe troski i radości , podziękować za łaskę i siłę wytrwania w trudnych sytuacjach.

Na zdjęciach: Procesja z kościoła Ducha Świętego do kaplicy, Fot. Waldemar Dowejko, 30 czerwca przed Ostrą Bramą Fot. Waldemar Dowejko, Msza św. w kaplicy Ostrobramskiej Fot. Bronisława Kondratowicz

NCz 27 (566)