"Nasza Polonia" nr 117
ESTONIA

"Polacy w Estonii mówią o sobie"

(Lublin 1997)

Tom jest zbiorem wspomnień pięciu autorów związanych w różny sposób i w różnych okresach - od lat międzywojennych do lat dziewięćdziesiątych naszego stulecia - z ziemią estońską. Relacje te pochodzą od osób różnych profesji, są tu wspomnienia misjonarza z Estonii, partyzanta AK, zesłańca do łagrów z terenów wiejskich, lekarki osiadłej w Estonii w latach siedemdziesiątych, czy pracownika jednej z firm budowlanych, dokonujących współcześnie restauracji zabytków w miastach estońskich. Ten różnorodny przekrój czasowy i społeczny autorów stanowi o bogactwie przekazów osobistych zawartych w tym tomie.

NCz 27 (566)