"Nasza Polonia" nr 117
ESTONIA

Polacy - erudyci

Jak wykazały badania przeprowadzone przez pismo "Readers Digest" Polacy posiadają najbardziej wszechstronną wiedzę wśród Europejczyków. Testy przeprowadzono w 19 krajach starego kontynentu. Drugie miejsce pod względem wiedzy ogólnej zajęli Duńczycy, trzecie Włosi. Celem tych badań nie był stopień inteligencji, ani umiejętności profesjonalne, lecz zasób wiadomości, który według ekspertów międzynarodowych powinien posiadać każdy dorosły mieszkaniec Europy powyżej 22 roku życia. Odpowiadano na pytania dotyczące europejskiej kultury, polityki i historii. Największe trudności sprawiło pytanie o nazwisko przewodniczącego Komisji Europejskiej (prawidłowo odpowiedziało jedynie 52% pytanych). Wśród dwudziestu pytań były takie jak: - Najwyższy szczyt w Europie - Gdzie znajduje się główna siedziba zarządu koncernu Nokia - Kto jest autorem fresków w Kaplicy Sykstyńskiej - Jak nazywa się stolica Rumunii - Czego boginią jest Afrodyta - Kto napisał bajkę "Królowa Śniegu". Ostatnie trzy miejsca w przeprowadzonych badaniach zajęli mieszkańcy Rosji, Wielkiej Brytanii i Portugalii. We wszystkich krajach oprócz Rosji i Norwegii mężczyźni odpowiadali lepiej od kobiet.

NCz 27 (566)