Ramune SOTVARIENË

Więźniowie chcą, aby HIV
stał się kluczem do wolności

Pensjonariusze zakładów karnych żądają, aby zakażeni zostali zwolnieni od kary z powodu choroby

Więźniowie zarażeni wirusem braku odporności człowieka mają nadzieję, że ich nieszczęście stanie się kołem ratunkowym, które pozwoli wypłynąć na wolność.

Więźniowie, przebywający w zakładzie robót poprawczych zaostrzonego rygoru w Olicie, którzy ogłosili strajk głodowy i domagają się sobie ulg, żądają, aby HIV uznano za chorobę nieuleczalną.

Zarówno nowy, jak jeszcze obowiązujący teraz stary Kodeks Karny, przewiduje, że skazani, cierpiący na ciężkie nieuleczalne choroby, mogą być zwolnieni przed terminem.

("Lietuvos rytas" z 14 06 2002 r.)

NCz 26 (565)