Honorata Szocik

Najlepsza szkoła - najlepszy nauczyciel

21 maja w Domu Polskim w Wilnie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie "Najlepsza szkoła - najlepszy nauczyciel" zorganizowana przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz szkolna".

Na uroczystość przybyli konsul generalny Mieczysław Jackiewicz, , dyrektor generalny Departamentu Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa Antanas Petrauskas oraz inni dostojni goście, którzy byli też fundatorami nagród.

Wśród polonistów laureatkami zostały: Anna Gulbinowicz ze Szkoły Średniej im. Szymona Konarskiego, Aneta Polakiewicz z Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie, Sabina Naruniec ze Szkoły Średniej im. Jana Pawła II, Irena Karpavičienë ze Szkoły Średniej nr 1 w Niemenczynie.

Najlepszymi lituanistkami zostały Henryka Mikałajunienë z Gimnazjum im. A. Mickiewicza, Jurgita Jodkienë ze Szkoły Średniej im. Jana Pawła II, Gerduta Vainauskienë ze Szkoły Średniej nr 1 w Trokach, Audronë Balčiunienë ze Szkoły Średniej nr 1 w Niemienczynie, Walentyna Nikitinienë ze Szkoły Średniej im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach.

Najlepszymi matematykami zostały Helena Lisowska ze Szkoły Średniej im. Wł. Syrokomli, Helena Sienkiewicz ze Szkoły Średniej im. Jana Pawła II, Irena Świglińska ze Szkoły Średniej im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, Janina Macewicz ze Szkoły Średniej nr 1 w Trokach, Janina Podwińska ze Szkoły Średniej im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie.

Zostali też wyróżnieni nauczyciele przedmiotowcy: Czesław Błażewicz (historia) ze Szkoły Średniej im. Jana Pawła II, Wiktor Łowczyk (historia) ze Szkoły Średniej im. Wł. Syrokomli, Regina Koszewska (plastyka) ze Szkoły Średniej im. J. I. Kraszewskiego, Swietłana Tiurina (język angielski) ze Szkoły Średniej nr 1 w Niemenczynie, Swietłana Bogdanowa (plastyka) z Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie.

Za najlepsze szkoły zostały uznane: Szkoła Średnia im. Jana Pawła II, Szkoła Średnia w Bujwidzach, Szkoła Średnia nr 1 w Trokach, Szkoła Średnia nr 1 w Podbrodziu (rejon święciański), Szkoła Średnia im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach.

NCz 26 (565)