Sylwetki litewskich działaczy
społeczno - politycznych

Rymantas JUOZAITIS

Dyrektor generalny "Lietuvos energija" LE rozpoczyna eksport energii elektrycznej do Polski. W czerwcu temu sąsiedniemu krajowi sprzeda się prawie 23 mln kWh elektryczności, w ogóle w ciągu roku zamierza się wyeksportować 250 mln kWh.


Arturasowi ZUOKASOWI,

merowi Wilna, grożą nieprzyjemności. Prokuratura Generalna bowiem ustaliła, że decyzja, na której podstawie klubowi golfowemu przekazano obszerny teren w stołecznej dzielnicy Pilaitë, jest sprzeczna nawet z kilkoma ustawami i nie ma mocy prawnej. Prokurator generalny polecił przygotowanie materiału do wszczęcia sprawy cywilnej w sądzie w celu unieważnienia transakcji dokonanych przez samorząd.Erikasowi KALIAČIUSOWI,

głównemu komisarzowi policji wileńskiej, grozi zwolnienie ze stanowiska. Jego polecenia i działania policji podczas wizyty przywódcy Chin, politycy ocenili jako cios zadany demokracji. Oburzenie prezydenta Valdasa Adamkusa spowodowała policja wileńska, która strzegła spokoju chińskiego przywódcy Jiang Zemina. Użyła ona bowiem przemocy przeciwko pokojowym uczestnikom pikiety i w ogóle wilnianom.

("Veidas", nr 25 z 2002 r.)

NCz 26 (565)